Μεγέθη

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τα μεγέθη των ειδών σας. Για καθένα από αυτά ορίστε αύξοντα αριθμό, κωδικό και περιγραφή. Από προεπιλογή όλα τα μεγέθη θεωρούνται ενεργά για την απενεργοποίηση τους επιλέξτε το πεδίο «Ενεργό». Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία του είδους όταν ορίζετε πως αυτό έχει ειδική διαχείριση σε μέγεθος.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Επόμενο

Μεγεθολόγια