Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των ειδών. Μπορείτε να καθορίστε το νόμισμα των κινήσεων, τον αποθηκευτικό χώρο, αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε και με μηδενικό υπόλοιπο καθώς και να θα γίνεται ανάλυση των ποσοτήτων σε χρώμα/μέγεθος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε ένα από τα επιλεχθέντα είδη απεικονίζονται τα παρακάτω στοιχεία των κινήσεων του:

 η ημερομηνία κίνησης,
 το παραστατικό,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο αποθηκευτικός χώρος,
 η αιτιολογία της κίνησης,
 η τιμή,
 η ποσότητα και η αξία των εισαγωγών ή των εξαγωγών ανάλογα με τον τύπο της κίνησης,
 η ποσότητα και η αξία του τρέχοντος υπολοίπου.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης του είδους.

.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο