Φάσεις παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τις φάσεις παραγωγής των Α’ υλών και των ημιετοίμων. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα παραστατικά παραγωγής και στα στοιχεία προδιαγραφών.

Εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή της φάσης και καθορίστε αν η φάση είναι ενεργή ή όχι. Επίσης εισάγετε την επεξεργασία παραγωγής που συνδέεται με την φάση και το κοστολογικό στοιχείο που την επιβαρύνει.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέγετε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέγετε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας και «Στοιχεία» για την προβολή των στοιχείων μιας φάσης