Εξερευνήσεις

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι εξερευνήσεις που υπάρχουν στα κυκλώματα των διαθέσιμων πόρων, των συναλλασσομένων, των παραστατικών, των χρηματικών διαθεσίμων και στην λογιστική. Επιλέγοντας το κύκλωμα που επιθυμείτε εμφανίζονται οι διαθέσιμες εξερευνήσεις. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα όψη της εξερεύνησης που θα επιλέξετε βασισμένη στο προσχέδιο που υπάρχει, επιλέγοντας το εικονίδιο . Για την διαγραφή της όψης που δημιουργήσατε επιλέξτε το εικονίδιο . Η επιλογή «Ανανέωση» προσθέτει στην λίστα τις εξερευνήσεις που δημιουργήσατε, ενώ η προβολή των εξερευνήσεων γίνεται επιλέγοντας «Στοιχεία».

.

Επόμενο

Γραφικά