Προδιαγραφές Hardware

 

CAPITAL BOS Λειτουργικό Σύστημα Μνήμη RAM
Σταθμοί εργασίας (μόνο Client) Windows 7, 8, 10 2 GB
Single user εγκαταστάσεις (Client + Server + DB) Windows 7, 8, 10 3 GB
Server για εγκαταστάσεις

2 – 4 χρήστες

Windows 7, 8, 10 ή

Windows Server 2008 R2, 2012, 2016

4 GB
Server για εγκαταστάσεις

5 – 9 χρήστες

Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 6 GB
Server για εγκαταστάσεις

10+ χρήστες

Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 8 GB

 

Database: SQL Server 2008 ή νεότερος.

 

Σημ.: Στις εγκαταστάσεις 5 χρηστών και άνω προτείνεται o κανονικός SQL Server της Microsoft και όχι η Express Edition.

 

Απαιτείται να έχει πρόσβαση στο Internet το μηχάνημα (server) που έχει γίνει η εγκατάσταση του Capital και στο οποίο “τρέχει” ο application server (XServer) της εφαρμογής.