Μαζική καταχώρηση εσόδων

Η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο στο configuration «Accountant».

Προηγούμενο

Εικόνα πωλήσεων