Έλεγχος ταχυδρομικού κώδικα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των πελατών έχοντας σαν κριτήριο την ορθότητα ή την έλλειψη του ταχυδρομικού τους κώδικα.

.