Βιβλίο αποθήκης κατά Α.Χ.

Η συγκεκριμένη εκτύπωση σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου αποθήκης για την περίοδο του επιθυμείτε κατά αποθηκευτικό χώρο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg

.

Ανά επιλεγμένο αποθηκευτικό χώρο απεικονίζονται για κάθε είδος οι ποσότητες και οι αξίες απογραφής, αγορών, λοιπών εισαγωγών, πωλήσεων, λοιπών εξαγωγών και υπολοίπου καθώς και το κόστος πωληθέντων και το μικτό αποτέλεσμα.

Η μορφή του κωδικού των ειδών ορίζεται από σχετική παράμετρο στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα), από προεπιλογή στην εκτύπωση εμφανίζεται ως κωδικός των ειδών ο λογαριασμός αποθεμάτων της αναλυτικής λογιστικής και του είδους.

.