Κατά χαρακτηριστικό 1

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των προμηθευτών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης το χαρακτηριστικό 1, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή.

Για την περίοδο που θα επιλέξετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 1 αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το συνολικό τζίρο,
 τον τζίρο των αγορών που αφορούν είδη και
 τον τζίρο λήψης υπηρεσιών/δαπανών.

.