Κατά χώρα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης την χώρα, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Για την περίοδο που θα επιλέξετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε χώρα αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το συνολικό τζίρο,
 τον τζίρο των πωλήσεων που αφορούν είδη και

τον τζίρο παροχής υπηρεσιών