Ανθρώπινοι πόροι

Μέσω της εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους.

.

Γενικά

Αναφορικά με το ημερολόγιο των προσώπων ορίστε το χρώμα βάση του οποίου θα διακρίνονται οι ημέρες αργιών και αδειών των προσώπων.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των προσώπων.

.

.

Προηγούμενο

Υπηρεσίες

Επόμενο

Εξοπλισμός