Κινήσεις ειδών

Κατά την εισαγωγή στην εργασία εμφανίζεται η λίστα με τα πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί.

Για την δημιουργία νέου προτύπου επιλέγετε το σύμβολο συν (+)ή [Ctrl + N], ενώ για την διαγραφή, αφού το επιλέξτε πρώτα, το σύμβολο μείον (-) ή [Ctrl + D]. Για ολοκλήρωση της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ή «Ακύρωση» για επαναφορά του διαγραμμένου προτύπου. Για την ανανέωση της λίστας προτύπων υπάρχει αντίστοιχη επιλογή «Ανανέωση», ενώ για την προβολή των λεπτομερειών ενός προτύπου επιλέγετε «Στοιχεία».

Ακολουθούν τα πεδία προς η συμπλήρωση και ο τρόπος καθορισμού των στηλών.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του προτύπου που θέλετε να σχεδιάσετε. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του προτύπου που θέλετε να σχεδιάσετε. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.

Επιλέξτε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 8.jpg που βρίσκεται στην δεξιά πάνω γωνία του παραθύρου εργασίας, για επαναφορά ή προβολή των στοιχείων προεπιλογής κατά την σχεδίαση ενός προτύπου.

Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα πεδία που μπορείτε να επιλέξετε ως στήλες του παραστατικού. Η επιλογή ενός πεδίου γίνεται με διπλό κλικ.

 Πεδίο: Εμφανίζονται τα πεδία που έχετε επιλέξει. Για την μετακίνηση ενός πεδίου μέσα στην λίστα χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα βελάκια, αφού πρώτα το έχετε επιλέξει. Για την διαγραφή του επιλέγετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 3.jpg.

Οι ιδιότητες κάθε πεδίου μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακολουθούν τα πεδία των ιδιοτήτων.

 Πεδίο: Αναφέρεται στην ονομασία του πεδίου που έχετε επιλέξει και δεν μεταβάλλεται.
 Τίτλος: Αναφέρεται στο όνομα της στήλης του παραστατικού και υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 Κλειδωμένο: Ορίστε αν θα υπάρχει ή όχι η δυνατότητα καθορισμού του περιεχομένου της στήλης.
 Πλάτος: Καθορίστε το πλάτος της στήλης.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Γραμματοσειρά: Καθορίστε την γραμματοσειρά της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.

.

Στο κάτω μέρος της οθόνης στην «Προεπισκόπηση» προβάλλεται η μορφή που θα έχουν οι στήλες γραμμών του παραστατικού κάθε φορά που προσθέτετε ή αφαιρείτε κάποιο πεδίο.

Μετά το τέλος του σχεδιασμού επιλέξτε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της εγγραφής του προτύπου ή «Ακύρωση» για την διαγραφή του.

.