Μετασχηματισμός παραστατικών

Η εργασία σας επιτρέπει να μετασχηματίσετε μαζικά ή ένα προς ένα παραστατικά πωλήσεων που ανήκουν σε κάποια σειρά παραστατικών σε άλλης σειράς.

.

 Επιλογή μετασχηματισμού: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το ζευγάρι των σειρών παραστατικών που επιθυμείτε, δηλώνοντας από ποια σειρά σε ποια θα μετασχηματιστούν.
 Σειρά: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Επιλογή μετασχηματισμού» με την σειρά στην οποία θα μετασχηματιστούν τα παραστατικά.
 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία που θα έχει το νέο παραστατικό.
 Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη του οποίου τα παραστατικά θα μετασχηματιστούν.
      Διακίνησης: Όταν το σε παραστατικό επηρεάζει την ποσότητα των εξαγωγών μπορεί να καθοριστεί ημερομηνία διακίνησης ίδια ή διαφορετική από αυτή του παραστατικού.
 Υποκατάστημα: Καθορίστε το υποκατάστημα του πελάτη.
 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδους, βάση του οποίου θα φιλτράρονται οι γραμμές των «από» παραστατικών.
 Τρόπος μετασχηματισμού: Επιλέξτε αν ο μετασχηματισμός των παραστατικών θα είναι μαζικός ή ένα προς ένα.
 Να γίνει αντιγραφή γραμμών: Από προεπιλογή το πεδίο είναι επιλεγμένο και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Αντιγραφή αξίων: Καθορίστε αν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν οι αξίες στο παραστατικό που θα δημιουργηθεί. Από προεπιλογή το πεδίο είναι επιλεγμένο και υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.

.

Επιλέξτε «Επόμενο» και συμπληρώστε τα φίλτρα αναζήτησης για την προβολή των παραστατικών προς μετασχηματισμό.

Επιλέγοντας πάλι «Επόμενο» η εφαρμογή εμφανίζει τα σχετικά παραστατικά. Από προεπιλογή όλα τα παραστατικά είναι επιλεγμένα και το πεδίο «Επιλογή» είναι ενεργοποιημένο. Η επιλογή και αποεπιλογή ενός παραστατικού προς μετασχηματισμό γίνεται με το πλήκτρο [Space] ή με διπλό κλικ, αφού πρώτα έχετε μεταβεί σ’ αυτό. Επιλέγοντας «Επόμενο» η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα που δηλώνει την προετοιμασία των παραστατικών που θα δημιουργηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζεται η λίστα των νέων παραστατικών. Η προβολή των στοιχείων των παραστατικών γίνεται με διπλό κλικ και υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κάποιων στοιχείων του π.χ. ποσότητα. Πατήστε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.