Έλεγχος συμφωνίας

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ελέγξετε την ορθότητα των δεδομένων του λογιστικού σχεδίου. Καθορίστε αν ο έλεγχος θα γίνει συνολικά ή κατά περίοδο. Στην δεύτερη περίπτωση επιλέξτε την περίοδο που επιθυμείτε. Στη συνέχεια καθορίστε τους ελέγχους που θα γίνουν (κινήσεων και ανισοσκέλιστων άρθρων) και επιλέξτε «Εκτέλεση» για να ξεκινήσει ο έλεγχος των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου, των άρθρων, των καρτελών κινήσεων λογαριασμών και των ημερολογίων λογιστικής. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προβάλλεται σχετικό μήνυμα που ενημερώνει αν το λογιστικό σχέδια είναι σε συμφωνία ή όχι και λίστα με τα τυχόν ανισοσκέλιστα άρθρα.

.