Στατιστική κατά κατηγορία

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των παγίων κατά λογιστική κατηγορία. Για κάθε λογιστική κατηγορία προβάλλονται η ποσότητα και η αξία πωλήσεων και απωλειών.

.