Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων

 

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε την κλίμακα εξαργύρωσης των πόντων ενός πελάτη σε αξία έκπτωσης. Η εξαργύρωση πραγματοποιείτε στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη .

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο των πόντων και την αντίστοιχη αξία έκπτωσης.

.