Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την σχεδίαση των ετικετών. Για την δημιουργία ετικετών εργαστείτε όπως στις φόρμες εκτύπωσης. Η διαφορά που υπάρχει εντοπίζεται στην εργασία «Παράμετροι» όπου καλείστε να ορίσετε τις ιδιότητες των ετικετών.

 Ετικέτα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξοντα αριθμό της ετικέτας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασίας της ετικέτας
 Τύπος: Επιλέξτε αν η φόρμα θα είναι γραφική ή κείμενο (draft). Aν καθοριστεί «Κείμενο» η ετικέτα μπορεί να εκτυπωθεί σε dot matrix εκτυπωτές.
 Είδος κειμένου: Αν ο τύπος της ετικέτας είναι «Κείμενο» καθορίστε και τον ανάλογο τύπο του κειμένου (ANSI ή ΟΕΜ).
 Χρώμα: Ορίστε το χρώμα του φόντου.
 Γραμματοσειρά: Επιλέξτε το σύμβολο συν (+) που υπάρχει αριστερά στο λεκτικό του πεδίου και ορίστε το στυλ και τις ιδιότητες της γραμματοσειράς.
 Σελίδα: Επιλέξτε το σύμβολο συν (+) που υπάρχει αριστερά στο λεκτικό του πεδίου και ορίστε τα χαρακτηριστικά της σελίδας.
 Ετικέτα: Επιλέξτε το σύμβολο συν (+) που υπάρχει αριστερά στο λεκτικό του πεδίου και ορίστε τα χαρακτηριστικά της ετικέτας.
 Εμφάνιση πλέγματος: Ορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι οι γραμμές πλέγματος που χρησιμοποιούνται για την διάκριση των κελιών.
 Στοίχιση στο πλέγμα: Ορίστε αν τα πεδία της ετικέτας θα στοιχίζονται πάνω στις γραμμές του πλέγματος.
 Πλάτος: Ορίστε το πλάτος των κελιών.
 Ύψος: Ορίστε το ύψος των κελιών.
 Μετατόπιση εκτύπωσης Χ: Ορίστε το αριστερό περιθώριο εκτύπωσης.
 Μετατόπιση εκτύπωσης Υ: Ορίστε το δεξί περιθώριο εκτύπωσης.

.

.