Σειρές παραστατικών πώλησης

Γενικά

Σελίδα «1»

 • Α/Α: Εισάγετε τον κωδικό της σειράς. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό που χαρακτηρίζει την σειρά. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της σειράς. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Περιγραφή 2: Η συγκεκριμένη περιγραφή της σειράς είναι διαθέσιμη στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης.
 • Ενεργή: Καθορίστε αν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Αν επιλέξετε «Όχι», η συγκεκριμένη σειρά δεν θα είναι διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού.
 • Κωδικός παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό παραστατικό πώλησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Υποκατάστημα: Ορίστε το υποκατάστημα που θα χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη σειρά. Αν το πεδίο μείνει κενό, η σειρά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υποκαταστήματα.
 • Πρόθεμα: Ορίστε το πρόθεμα της σειράς.
 • Αυτόματη αρίθμηση: Ορίστε αν η σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Αν επιλέξτε «Ναι» τότε το πεδίο «Αριθμός» στο αντίστοιχο παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα. Αν θέλετε να εισάγετε εσείς τον αριθμό του παραστατικού επιλέξτε «Όχι».
 • Έλεγχος αρίθμησης: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος της αρίθμησης του παραστατικού.
 • Τελευταίος αριθμός: Στο πεδίο εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός του παραστατικού που καταχωρήθηκε. Αν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα και θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Παράγει κωδικό παραστατικού: Ορίστε αν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα ή όχι. Αν επιλέξτε «Ναι», τότε το πεδίο «Παραστατικό» στον αντίστοιχο παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα. Αν θέλετε να εισάγετε εσείς κάθε φορά τον κωδικό επιλέξτε «Όχι».
 • Έλεγχος μοναδικότητας κωδικού: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος της μοναδικότητας του κωδικού του παραστατικού.
 • Έλεγχος μόνο στην ίδια ημερομηνία: Αν έχετε ορίσει στο προηγούμενο πεδίο να γίνεται έλεγχος της μοναδικότητας του παραστατικού καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι μόνο στην ίδια ημερομηνία.
 • Σειρά ιδίας αρίθμησης: Ορίστε αν υπάρχει άλλη σειρά παραστατικών πώλησης που να ακολουθεί την ίδια αρίθμηση με την παρούσα.
 • Σειρά ιδίας αρίθμησης αγορών: Ορίστε αν υπάρχει σειρά παραστατικών αγοράς που να ακολουθεί την ίδια αρίθμηση με την παρούσα.

 

Σελίδα «2»

 • Ακυρωτική σειρά: Επιλέξτε την σχετική ακυρωτική σειρά του παραστατικού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 • Τμήμα / Όροφος: Εισάγετε το τμήμα / όροφο βάσει του οποίου θα φιλτράρονται οι σχετικές κατηγορίες κατά την καταχώρηση παραστατικών από τις εργασίες touchscreen.
 • Αποθηκευτικός χώρος: Ορίστε τον αποθηκευτικό χώρο που συνδέεται με την συγκεκριμένη σειρά παραστατικού. Αν το πεδίο δεν συμπληρωθεί τότε η συγκεκριμένη σειρά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.
 • Σκοπός διακίνησης: Επιλέξτε από τις τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σκοπό διακίνησης της σειράς . Οι τιμές του πίνακα ορίζονται από την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Σκοποί διακίνησης)
 • Τρόπος πληρωμής: Επιλέξτε από τις τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον τρόπο πληρωμής της σειράς. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Τρόποι πληρωμής).
 • Τρόπος αποστολής: Επιλέξτε από τις τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον τρόπο αποστολής της σειράς. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Τρόποι αποστολής).
 • Έξοδα /Φόροι: Επιλέξτε από τις τιμές του προτεινόμενου πίνακα τα έξοδα/φόρους που επιβαρύνουν την σειρά. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Έξοδα / Φόροι πωλήσεων).
 • Εισπράξεις: Επιλέξτε τα είδη των εισπράξεων που θα επιτρέπονται στη σειρά.
 • Κωδικός taxis ταμειακής: Εισάγετε τον κωδικό αριθμό (taxis ID) της ταμειακή μηχανής.

 

Φορολογικά

 • Εξαίρεση αποστολής στα myDATA: Καθορίστε αν τα στοιχεία myDATA του παραστατικού θα αποστέλλονται ή όχι στην ΑΑΔΕ.
 • Κωδικός συναλλαγής ΕΑΦΔΣΣ: Εισάγετε τον κωδικό συναλλαγής του φορολογικού μηχανισμού που θα αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ.
 • Κωδικός TAXISnet ταμειακής: Εισάγετε τον κωδικό συναλλαγής της ταμειακής που θα αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ.

 

Αυτόματη δημιουργία παραστατικού

 • Σειρά πωλήσεων: Εισάγετε την σειρά των νέων παραστατικών πώλησης που θα δημιουργηθούν αυτόματα με μετασχηματισμό αυτών που καταχωρούνται.
 • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καθορίστε ποια/ες από τις παραμέτρους («Εφαρμογή είσπραξης τρόπου πληρωμής», «Αντικατάσταση ειδών με υπηρεσίες», «Αντικατάσταση πελάτη με πελάτη αποστολής») θα εφαρμόζεται/ονται κατά την αυτόματη δημιουργία παραστατικών.
 • Σειρά παραγωγής: Εισάγετε την σειρά των νέων παραστατικών παραγωγής που θα δημιουργηθούν από αυτά που καταχωρούνται μέσω της εργασίας «Παραστατικά από πωλήσεις» (Παραγωγή – Εργασίες – Παραστατικά από πωλήσεις).

 

Εκτύπωση

 • Μεταβολή εκτυπωμένης κίνησης: Ορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή εκτυπωμένης κίνησης.
 • Επανεκτύπωση μετά από κάθε μεταβολή: Ορίστε αν θα γίνεται εκτύπωση της κίνησης μετά από κάθε μεταβολή.
 • Στοιχεία εκτύπωσης πελάτη αντί σειράς: Καθορίζετε αν κατά την καταχώρηση του παραστατικού θα εκτυπώνονται τα στοιχεία εκτύπωσης του πελάτη αντί της σειράς.
 • Στοιχεία εκτύπωσης ειδών: Καθορίζετε αν κατά την καταχώρηση του παραστατικού θα εκτυπώνονται τα στοιχεία εκτύπωσης του είδους.
 • Εκτύπωση σε ταμειακή: Ορίστε αν θα παράγεται ταμειακό στοιχείο κατά την καταχώρηση της εγγραφής.

 

Στοιχεία εκτύπωσης

Για την προβολή των στοιχείων εκτύπωσης επιλέξτε «Στοιχεία» ενώ για την εισαγωγή νέων επιλέξτε «Νέα εγγραφή».

Μετά από κάθε εγγραφή συμπληρώνεται αυτόματα ο πίνακας με τα στοιχεία εκτύπωσης που αναφέρονται στον αύξοντα αριθμό, στην περιγραφή, τον τύπο εκτύπωσης και το κανάλι εκτύπωσης.

Κατά την «Νέα εγγραφή» σας ζητείται να καθορίσετε τις τιμές των παρακάτω πεδίων:

 • Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξοντα αριθμό του τύπου εκτύπωσης.
 • Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του τύπου εκτύπωσης.
 • Τύπος εκτύπωσης: Επιλέξτε τον τύπο εκτύπωσης (φόρμα, ετικέτα κινήσεων ειδών/πελάτη/παγίων, έντυπο φυτοφαρμάκων)
 • Φόρμα εκτύπωσης: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα την φόρμα εκτύπωσης που επιθυμείτε. Οι φόρμες εκτύπωσης ορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Φόρμες εκτύπωσης – Παραστατικά πώλησης).
 • Ετικέτα κινήσεων πελάτη: Αν στο πεδίο (Τύπος εκτύπωσης) έχετε επιλέξει ετικέτα κινήσεων πελάτη, καλείστε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα την ετικέτα που επιθυμείτε. Οι ετικέτες εκτύπωσης ορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες – Κινήσεων πελατών).
 • Ετικέτα κινήσεων ειδών: Αν στο πεδίο «Τύπος εκτύπωσης» έχετε επιλέξει ετικέτα κινήσεων ειδών, καλείστε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα την ετικέτα που επιθυμείτε. Οι ετικέτες εκτύπωσης ορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες – Κινήσεις αποθεμάτων).
 • Ετικέτα κινήσεων παγίων: Αν στο πεδίο «Τύπος εκτύπωσης» έχετε επιλέξει ετικέτα κινήσεων παγίων, καλείστε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα την ετικέτα που επιθυμείτε. Οι ετικέτες εκτύπωσης ορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες – Κινήσεις παγίων).
 • Πλήθος ετικετών: Καθορίστε αν το πλήθος των ετικετών θα είναι όσα και τα αντίγραφα του παραστατικού ή ένα από τα πεδία «Αριθμός χρήστη 1..10» (του παραστατικού).
 • Τρόπος εκτύπωσης: Επιλέξτε αν η φόρμα / ετικέτα θα εκτυπώνεται ή όχι. Αν θέλετε να εκτυπώνεται μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται σχετική ερώτηση έχοντας σαν προεπιλεγμένη απάντηση είτε το «Ναι» είτε το «Όχι».
  Συνθήκη εκτύπωσης: Επιλέξτε το σχετικό φίλτρο από το αντίστοιχο αρχείο. Η συνθήκη θα επηρεάσει την εκτύπωση του παραστατικού
 • Εκτυπωτής: Ορίστε το κανάλι εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής που δηλώνεται σε αυτό το πεδίο αφορά αποκλειστικά την εκτύπωση των φορμών και των ετικετών κατά την καταχώρηση των παραστατικών.
 • Σήμανση από Tax Agent: Καθορίστε αν το παραστατικό θα πάρει σήμανση μέσω του φορολογικού μηχανισμού Tax Agent.
 • Σήμανση και των αντιγράφων: Καθορίστε αν τα αντίγραφα του παραστατικού θα πάρουν και αυτά φορολογική σήμανση.
 • Αντίγραφα: Ορίστε πόσα αντίγραφα της φόρμας/ετικέτας θα εκτυπωθούν.
 • Αποθήκευση ως αρχείο: Επιλέξτε αν μετά την καταχώρηση του παραστατικού, η φόρμα/ετικέτα θα αποθηκευτεί ή όχι σαν αρχείο.
 • Αποστολή με email: Επιλέξτε αν μετά την καταχώρηση του παραστατικού, η φόρμα/ετικέτα θα αποσταλεί με email.
 • Επιπλέον παραλήπτες email: Καθορίστε περαιτέρω λήπτες που θα λάβουν με email τη φόρμα/ετικέτα μετά την καταχώρηση της κίνησης.
 • Τύπος αρχείου: Αν έχετε επιλέξει να γίνει αποστολή της φόρμα/ετικέτα με email, ορίστε τον τύπο του αρχείου (PDF ή XML ή PDF + XML).