Υπολογισμός αριθμοδεικτών

Η εργασία σας επιτρέπει να υπολογίσετε τους αριθμοδείκτες των προμηθευτών που αφορούν:

 την ηλικία απογραφής,
 το χρόνο ενηλικίωσης υπολοίπου και
 το μέσω χρόνο αποπληρωμής.

Ορίστε τους επιθυμητούς προμηθευτές και επιλέξτε «Εκτέλεση». Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των οικονομικών στοιχείων του προμηθευτή και στην εργασία ανάλυση υπολοίπων προμηθευτών.

.