Βιβλίο απογραφής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των στοιχείων απογραφής των λογαριασμών λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης ή πίστωσης της απογραφής. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.