Σκοποί διακίνησης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία του πίνακα των σκοπών διακίνησης των ειδών σας. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα παραστατικά πώλησης και αγορών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την προσθήκη ενός νέου σκοπού διακίνησης εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του.

.

Προηγούμενο

Αποθηκευτικοί χώροι

Επόμενο

Μεταφορείς