Επαφές πελατών

Καταχωρείστε τα άτομα επαφής των πελατών σας συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία. Η καταγραφή των στοιχείων μπορεί να γίνει και μέσω της εργασίας «Στοιχεία πελατών», καρτέλα «Επαφές».

 

 • Πελάτης: Εισάγετε, με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης, τον κωδικό του πελάτη.
 • Υποκατάστημα: Εισάγετε, αν υπάρχει, το υποκατάστημα του πελάτη που συνδέεται με το άτομο επαφής.
 • Επωνυμία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την επωνυμία του πελάτη κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Πελάτης».
 • Επωνυμία: Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του ατόμου επαφής.
 • Θέση: Εισάγετε την θέση εργασίας του ατόμου επαφής.
 • Προϊστάμενος: Εισάγετε, αν υπάρχει, προϊστάμενος του ατόμου επαφής.
 • Τηλέφωνο: Εισάγετε τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας του ατόμου επαφής.
 • Κινητό: Εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας του ατόμου επαφής.
 • Emai: Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του ατόμου επαφής.
 • Όνομα: Επιλέξτε από την διαθέσιμη λίστα το βαπτιστικό όνομα του ατόμου επαφής. Η προσθήκη ονομάτων γίνεται από την εργασία (Πίνακες – C.R.M. – Εορτολόγιο).
 • Γιορτή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Όνομα».
 • Γενέθλια: Εισάγετε την ημερομηνία γενεθλίων του ατόμου επαφής.
 • Προφίλ: Εισάγετε τα στοιχεία του προφίλ του ατόμου επαφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Διεύθυνση: Εισάγετε την διεύθυνση του ατόμου επαφής.
 • Παρατήρηση: Εισάγετε περαιτέρω πληροφορίες για το άτομο επαφής.