Παράλειψη διαβίβασης

Η εκτύπωση εμφανίζει τα παραστατικά αγορών που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με εγγραφή myDATA.