Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των λογαριασμών λογιστικής . Εκτός από τους λογαριασμούς καθορίζετε αν τα στοιχεία που θα προβληθούν αφορούν την αξία χρέωσης ή πίστωσης καθώς και τον βαθμό ανάλυσης των λογαριασμών. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης ή πίστωσης ανά μήνα και συνολικά. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του