Ευρετήριο επαφών

Ευρετήριο επαφών

Η συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιείται για την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των προσώπων επαφής των πελατών και των προμηθευτών. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πρόσωπο επαφής είναι:

  • ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή που συνδέεται
  • το ονοματεπώνυμο
  • η θέση
  • το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου, αν υπάρχει και
  • τυχόν παρατήρηση.