Εξοπλισμός

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις κινήσεις εξοπλισμού και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων.

.

Προηγούμενο

Υπηρεσίες /Δαπάνες

Επόμενο

Πάγια