Τιμοκατάλογοι

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε, να μεταβάλλετε και να διαγράψετε τους τιμοκαταλόγους των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg.png

Για την δημιουργία τιμοκαταλόγου πατήστε στο εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png και εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του τιμοκαταλόγου. Η εισαγωγή των δύο αυτών στοιχείων είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής. Έχετε την δυνατότητα να ορίσετε ως πέντε κατηγορίες ποσότητας. Για κάθε κατηγορία ορίστε την ανώτερη ποσότητα. Κάθε τιμοκατάλογος αναφέρει την έκπτωση που αναλογεί σύμφωνα με την ποσότητα του είδους και την περιοχή που ανήκει ο πελάτης. Για να συμπληρώστε το πεδίο «Περιοχή» επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην επιλογή (Τιμοκατάλογοι – Πελάτες – Περιοχές τιμοκαταλόγων). Στην συνέχεια ορίστε το ποσοστό έκπτωσης, στήλη «Έκπτωση 1» για κάθε ομάδα ποσότητας. Η εφαρμογή από προεπιλογή σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε για κάθε ομάδα ποσότητας και δεύτερο ποσοστό έκπτωσης, στήλη «Έκπτωση 2». Για να καταχωρήσετε τον τιμοκατάλογο πατήστε πρώτα το πλήκτρο [Escape] ή το σύμβολο (x) που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και στην συνέχεια επιλέξτε «Καταχώρηση». Για να διαγράψετε έναν τιμοκατάλογο αρχικά επιλέξτε τον από την σχετική λίστα, πατήστε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png και απαντήστε καταφατικά στην ερώτηση επιβεβαίωσης διαγραφής. Για να ολοκληρωθεί η διαγραφή επιλέξτε «Καταχώρηση».

.