Στατιστική κατά προμηθευτή (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων των προμηθευτών που συνδέονται με τις κινήσεις των ειδών/υπηρεσίων. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται.

Ανά προμηθευτή προβάλλονται ο κωδικός και η επωνυμία του καθώς και ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα και η αξία των ειδών και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτόν.

.