Παραστατικά

.

.

Κατά την εισαγωγή σας στην εργασία σας ζητείτε να επιλέξετε πελάτη. Στην συνέχεια η εφαρμογή εμφανίζει το παραστατικό πώλησης. Τα γενικά στοιχεία του παραστατικού (σειρά, και αποθηκευτικός χώρος) συμπληρώνονται αυτόματα βάσει των σχετικών παραμέτρων που έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα).

Τα πεδία που αφορούν τον τρόπο πληρωμής και τον πωλητή συμπληρώνονται με τις τιμές που υπάρχουν στα αντίστοιχα πεδία στα σταθερά στοιχεία του πελάτη που επιλέξατε.

.

Αριθμολόγιο ποσότητας είδους/υπηρεσία

Χρησιμοποιήστε το αριθμολόγιο για την εισαγωγή των ποσοτήτων στις γραμμές του παραστατικού. Μετά την επιλογή της ποσότητας επιλέξτε το εικονίδιο για την εισαγωγή της στο αντίστοιχο πεδίο. Το εικονίδιο διαγράφει την ποσότητα που εισάγατε ενώ τα εικονίδια και την αυξομειώνουν κατά μία μονάδα. Για την διαγραφή της επιλεγμένης γραμμής του παραστατικού επιλέξτε το εικονίδιο το εικονίδιο . Για την μετακίνηση ανάμεσα στις γραμμές του παραστατικού χρησιμοποιήστετα εικονίδια και .

.

Αριθμολόγιο αξιών είδους/υπηρεσίας

 Το αριθμολόγιο εμφανίζεται κατά την επιλογή των πεδίων που αφορούν αξίες (τιμή, έκπτωση, καθαρή αξία ). Μετά την επιλογή του επιθυμητού ποσού χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για την εισαγωγή του στο αντίστοιχο πεδίο. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για την διαγραφή ή την διόρθωση της αξίας και για να δηλώσετε αρνητική τιμή, πριν την εισαγωγή του ποσού χρησιμοποιήστε το εικονίδιο .

.

Διαθέσιμες εργασίες

Οι διαθέσιμες εργασίες που εμφανίζονται στο δεξί κάτω μέρος της οθόνης ορίζονται από σχετικές παραμέτρους στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Παράμετροι touchscreen).

Επιλογή πελάτη: Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίστε τον πελάτη του παραστατικού.

Επιλογή είδους/υπηρεσίας: Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε το είδος/υπηρεσία στις γραμμές του παραστατικού.

Τρόπος πληρωμής: Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε το ταμειακό στοιχείο που αφορά τον τρόπο πληρωμής.

Στοιχεία: Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε ή να μεταβάλλετε τα γενικά στοιχεία του παραστατικού.

.

Γραμμές παραστατικού

Ορίστε αν οι γραμμές παραστατικού θα αφορούν είδη ή υπηρεσίες επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικού του είδους/υπηρεσίας με την χρήση του πληκτρολογίου που εμφανίζεται επιλέγοντας το πεδίο ή επιλέγοντας την διαθέσιμη εργασία «Επιλογή είδους/υπηρεσίας».
 Περιγραφή είδους/υπηρεσίας: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του είδους/υπηρεσίας ή επιλέγοντας κατηγορία και στην συνέχεια είδος/υπηρεσία από τα αντίστοιχα πεδία στο κάτω μέρος του παραστατικού ή από την διαθέσιμη εργασία «Επιλογή είδους/υπηρεσίας».
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα του είδους/υπηρεσίας χρησιμοποιώντας το αριθμολόγιο που υπάρχει στην δεξιά πλευρά του παραστατικού.
 Ποσότ. 2: Η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα εφόσον έχει καθοριστεί, στα σταθερά στοιχεία του είδους, η σχέση των μονάδων μέτρησης του.
 Τιμή: Το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή λιανικής που έχει οριστεί στα σταθερά στοιχεία του είδους/υπηρεσίας. Για αλλαγή της τιμής χρησιμοποιήστε το αριθμολόγιο που εμφανίζεται επιλέγοντας το πεδίο.
 Έκπτ.: Τα πεδία συμπληρώνονται με το ποσοστό έκπτωσης που έχει οριστεί στα σταθερά στοιχεία του είδους/υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε μεταβολή χρησιμοποιήστε το αριθμολόγιο που εμφανίζεται επιλέγοντας το πεδίο.
 Αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται με την αξία του είδους μετά τις εκπτώσεις.

Επιλέξτε την εργασία «Τρόπος πληρωμής» για να ορίσετε το ταμειακό στοιχείο που αφορά την είσπραξη. Για καταχώρηση του παραστατικού επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο και για έξοδο από την εργασία επιλέξτε «Κλείσιμο».

.

.

Προηγούμενο

Εντατική λιανική

Επόμενο

Εισπράξεις