Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου των παγίων. Ανά ημερομηνία για τα επιλεγμένα πάγια προβάλλονται:

 τα παραστατικά,
 οι κωδικοί κίνησης,
 ο κωδικός και περιγραφή του παγίου,
 η αιτιολογία,
 η ποσότητα,
 η τιμή,
 η αξία έκπτωσης,
 τα άλλα έξοδα και
 η ποσότητα και η αξία της ένταξης, των μειώσεων και των απωλειών.

Το παραστατικό και ο κωδικός παγίου λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.

Προηγούμενο

Αποσβέσεις

Επόμενο

Καρτέλες