Μαζική εφαρμογή τιμών και εκπτώσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την μαζική αλλαγή τιμών και εκπτώσεων σε μη αξιακά παραστατικά όπως δελτία αποστολής, επιστροφής ή διακίνηση, προσφορές, παραγγελίες και προτιμολόγια. Με την χρήση των φίλτρων καθορίστε τα παραστατικά που θα ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της εργασίας. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.