Οικονομικά στοιχεία

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των οικονομικών στοιχείων των προσώπων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για την περίοδο που καθορίσατε για κάθε επιλεγμένο πρόσωπο παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 η αξία των παραγγελιών,
 η αξία των πωλήσεων σε είδη, υπηρεσίες και συνολικά,
 η αξία των εισπράξεων και
 η αξία προμηθειών σαν πωλητής, σαν προϊστάμενος, ανά κατηγορία ειδών/υπηρεσιών και συνολικά.

.