Διαχείριση Oπτικών

.

H εφαρμογή δίνει στους οπτικούς την δυνατότητα διαχείρισης συνταγογράφησης φακών όρασης / επαφής από οφθαλμίατρους.

.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

.

Στους πίνακες των αποθεμάτων συμπληρώνετε τον πίνακα με τα στοιχεία των οφθαλμιάτρων καθώς και τους πίνακες που αναφέρονται στις ποιότητες των φακών οράσεως και επαφής (Πίνακες > Γενικοί > Οπτικά > Οφθαλμίατροι /Ποιότητες φακών οράσεως / Ποιότητες φακών επαφής).

.

.

.

.

Μετασχηματισμοί πωλήσεων

.

Αν θέλουμε να αντιγράφονται τα στοιχεία της συνταγής κατά τον ένα προς ένα μετασχηματισμό των παραστατικών, στα σενάρια μετασχηματισμών πωλήσεων καθορίζουμε την τιμή της παραμέτρου «Αντιγραφή συνταγών» = ΝΑΙ.

.

.

Παραστατικά πωλήσεων

.

Στις γραμμές των παραστατικών πώλησης στην έμμεση εργασία «Στοιχεία συνταγής» [Ctrl + F8] συμπληρώνετε, στην φόρμα που ανοίγει, τα στοιχεία συνταγής του οφθαλμίατρου.

.

.

Αποθέματα / Πελάτες

.

Στα στοιχεία αποθεμάτων και πελατών στην έμμεση εργασία «Στοιχεία συνταγών» [Ctrl + F8] εμφανίζεται η λίστα με τις κινήσεις ειδών που έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία συνταγής. Με διπλό κλικ σε κάθε κίνηση γίνεται η προβολή της συνταγής.

.

.

.

Εκτυπώσεις

.

Στις «Λοιπές» εκτυπώσεις αποθεμάτων / πελατών η «Κατάσταση συνταγών» κατά είδος / πελάτη εμφανίζει τα παραστατικά πωλήσεων με συμπληρωμένα τα στοιχεία συνταγής (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Εκτυπώσεις > Λοιπές > Κατάσταση συνταγών), (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Εκτυπώσεις > Λοιπές > Κατάσταση συνταγών).

.

Προηγούμενο

Ειδικά θέματα

Επόμενο

Φυτοφάρμακα