Ενημέρωση αντιστοιχίσεων

Η εργασία χρησιμοποιείται για την μαζική αντιστοίχιση των πιστωτικών και των χρεωστικών κινήσεων των πελατών. Για την λειτουργία της εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο πεδίο «Αντιστοίχιση», που υπάρχει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη, να έχει οριστεί η τιμή «Έναντι υπολοίπου».

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg.png

.

Για την ενημέρωση των αντιστοιχίσεων επιλέξτε την ημερομηνία μέχρι την οποία θα εκτελεστεί η εργασία και το εύρος των πελατών. Έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε τις μέχρι τώρα αντιστοιχίσεις και να δημιουργηθούν όλες εκ νέου. Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

.