Μηχανογραφική έκδοση

Η εργασία χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου παράγεται το αρχείο που θα υποβληθεί στον υπουργείο και περιλαμβάνει τις συναλλαγές που αφορούν το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. Συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει και ορίζετε τον φάκελο που θα αποθηκευτεί το παραγόμενο αρχείο. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας. Το όνομα του αρχείου παράγεται αυτόματα.

.