Άνοιγμα νέας χρήσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για το άνοιγμα νέας οικονομικής χρήσης. Κατά την εισαγωγή στην εργασία εμφανίζονται τα στοιχεία της εταιρίας και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της νέας χρήσης. Επιλέξτε αν θα γίνει αρχικοποίηση της αρίθμησης των σειρών της εφαρμογής (εκτός των σειρών παραγγελιών πωλήσεων και αγορών, ειδών αξιογράφων, φακέλων κοστολόγησης, κινήσεων παγίων και παραστατικών παραγωγής). Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».