Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων υπηρεσιών για δοτό ημερολογιακό διάστημα.

Τα στοιχεία που προβάλλονται για κάθε υπηρεσία αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 την μονάδα μέτρησης και
 για την προηγούμενη και την καθορισμένη περίοδο την ποσότητα και την αξία λήψης ή παροχής.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο