Είδη αποκλειστικότητας

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ειδών αποκλειστικότητας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος παρουσιάζονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η τιμή χονδρικής και λιανικής και
 ο κωδικός και η επωνυμία των πελατών στους οποίους πωλείται με αποκλειστικότητα.

Ο κωδικός των ειδών και των πελατών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Προηγούμενο

Εναλλακτικά είδη