Φάκελοι κοστολόγησης

«Σελίδα 1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του φακέλου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του φακέλου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο φακέλου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής
 Κωδικός κίνησης κλεισίματος: Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης που αφορά το κλείσιμο του φακέλου.
 Κωδικός κίνησης προβλέψεων: Επιλέξτε τον κωδικό κίνησης που αναφέρεται στην πρόβλεψη των εξόδων του φακέλου.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή σειράς φακέλου, περιγραφή κωδικού φακέλου, αιτιολογία φακέλου, αιτιολογία 2 φακέλου, παραστατικά αγοράς) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (περιγραφή σειράς φακέλου, περιγραφή κωδικού φακέλου, αιτιολογία φακέλου, αιτιολογία 2 φακέλου, παραστατικά αγοράς) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Τρόπος ενημέρωσης: Ο προεπιλεγμένος τύπος υπολογισμού (αξία ειδών + έξοδα) αναφέρεται στον τρόπο ενημέρωσης της αποθήκης κατά το κλείσιμο του φακέλου.
 Ομαδοποίηση ειδών: Καθορίστε αν θα γίνεται ομαδοποίηση ή όχι των ειδών που υπάρχουν σε διαφορετικούς φακέλους για τον υπολογισμό και καταμερισμό των εξόδων του φακέλου.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις φακέλων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του φακέλου. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενα παραστατικά αγορών: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές στης σχετικής λίστας ορίστε τα επιτρεπόμενα παραστατικά αγορών.
 Επιτρεπόμενα παραστατικά δαπανών: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές στης σχετικής λίστας ορίστε τα επιτρεπόμενα παραστατικά δαπανών.
 Επιτρεπόμενα παραστατικά ταμείου: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές στης σχετικής λίστας ορίστε τα επιτρεπόμενα παραστατικά ταμείου.

.

«Σελίδα 2»

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.

Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε