Ενημέρωση διακανονισμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία μετά από κάθε αλλαγή που γίνεται στους διακανονισμούς ώστε να ενημερωθούν τα αντίστοιχα παραστατικά. Αρχικά επιλέγετε τις κινήσεις των προμηθευτών που θέλετε να ενημερωθούν και στην συνέχεια επιλέγετε «Εκτέλεση». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

.