Κατηγορίες ΦΠΑ

Η εφαρμογή προτείνει πίνακα με τις κατηγορίες Φ.Π.Α., τον οποίο έχετε την δυνατότητα να μεταβάλλετε. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των ειδών και των υπηρεσιών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση».

Για την καταχώρηση μιας νέας κατηγορίας ορίστε κωδικό, περιγραφή, ποσοστό ΦΠΑ, την αντίστοιχη κατηγορία ΦΠΑ στα myDATA και σύμβολο. Το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης των παραστατικών (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Φόρμες εκτύπωσης).

.