Κατηγορίες e-shop

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τις κατηγορίες e-shop των ειδών. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στα σταθερά στοιχεία του είδους στην ενότητα «E-shop».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

.

Προηγούμενο

Κωδικοί TARIC