Κατά πωλητή

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των πωλήσεων ανά κατηγορία πωλητή.

.

.