Συνοπτικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των συγκεντρωτικών συνοπτικών ημερολογίων λογιστικής. Καθορίστε το χρονικό διάστημα και τον τύπο του ημερολογίου (γενικό, εγγραφών ισολογισμού, πληροφόρησης ή αναλυτικής λογιστικής). Για το χρονικό διάστημα που ορίσατε προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και η συνολική αξία χρέωσης ή πίστωσης των πρωτοβάθμιων λογαριασμών.

.

.

Προηγούμενο

Αναλυτικό