Παραστατικά ημιετοίμων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία παραστατικών παραγωγής που αφορούν αναλώσεις που έχουν προδιαγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της εργασίας είναι η ενεργοποίηση της σχετικής παραμέτρου (Οργάνωση – Παράμετροι – Παραγωγή).

.