Ισοτιμίες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαχειριστείτε τις τιμές συναλλάγματος (τιμή fixing, αγοράς και πώλησης) ανά ημέρα για τα νομίσματα που υπάρχουν στον αντίστοιχο πίνακα σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή μιας νέας ισοτιμίας συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Νόμισμα: Εισάγετε το νόμισμα για τον οποίο θα δηλωθούν οι τιμές συναλλάγματος επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές δημιουργήθηκαν μέσω της εργασίας (Πίνακες – Γενικοί – Νομίσματα).
 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία για την οποία ισχύουν οι τιμές συναλλάγματος.
 Fixing: Εισάγετε την ισοτιμία fixing του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.
 Αγορά: Εισάγετε την ισοτιμία αγοράς του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.
 Πώληση: Εισάγετε την ισοτιμία πώλησης του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.

.

Προηγούμενο

Νομίσματα