Ημερολόγιο

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου παραγωγής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά ημερομηνία αφορούν:

 το παραστατικό,
 τον τύπο παραστατικού,
 τον κωδικό και την περιγραφή της προδιαγραφής,
 τον κωδικό και την περιγραφή του παραγόμενου,
 τον αποθηκευτικό χώρο παραγωγής,
 την παρατήρηση,
 την ποσότητα του κυρίως παραγόμενου,
 το στατιστικό κόστος παραγωγής (κόστος υλικών, εργατικών και Γ.Β.Ε.) και
 τα στοιχεία κοστολόγησης (κόστος υλικών, εργατικών και Γ.Β.Ε.).

.

Ο κωδικός του παραστατικού παραγωγής, της προδιαγραφής και των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.