Αποστολή συνόψεων για λογαριασμό εκδότη

.

Η εργασία ασχολείται με παραστατικά αγορών με ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, με καθορισμένο «Κωδικό μη αποστολής από εκδότη» στον σχεδιασμό τους και χωρίς διασύνδεση με κάποια εγγραφή myDATA. Αφού εμφανιστεί μία λίστα με αυτά τα παραστατικά αγορών (αν υπάρχουν), ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμεί.

Με την εκτέλεση της εργασίας δημιουργούνται συνόψεις και χαρακτηρισμοί για αυτά τα παραστατικά και στην συνέχεια αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ από εμάς και για λογαριασμό του εκδότη, με ειδική ένδειξη.

.