Φύλλα μερισμού λογαριασμών Γ.Λ

.

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Το φύλλο περιέχει τους αναλυτικούς λογαριασμούς που κινήθηκαν από κάθε γενικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, για κάθε λογαριασμό της γενικής λογιστικής εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής στους οποίους αναλύθηκαν.

.