Σενάρια πιστωτικών λόγω τζίρου

Μέσω της εργασίας πραγματοποιείται η δημιουργία των σεναρίων έκπτωσης βάσει των οποίων θα εκδοθούν τα πιστωτικά έκπτωσης λόγω τζίρου στους πελάτες.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

Για κάθε σενάριο ορίστε κωδικό και περιγραφή. Στην συνέχεια δηλώστε αν το σενάριο είναι ή όχι ενεργό. Καταχωρήστε στην «Κλίμακα» του σεναρίου το χαρακτηριστικό των ειδών, το όριο τζίρου και το ποσοστό έκπτωσης που θα υπολογίζεται αυτόματα στο πιστωτικό έκπτωσης μόλις ο πελάτης το ξεπεράσει.

.